Omdraaien

Een huwelijk staat of valt met goede communicatie tussen beide echtelieden. In mijn geval is communicatie meer dan een relationeel bindmiddel, we zijn namelijk allebei communicatieprofessionals. Ik ben accountmanager bij LVTPR België en hij is woordvoerder van een grote Vlaamse politieke partij. Een compleet andere richting maar met hetzelfde doel: een product of dienst onder de aandacht krijgen. Zijn er wezenlijke verschillen in aanpak of kunnen we zonder problemen één dag van werkplek ruilen?

De overeenkomsten
Communicatieadvies geven, een persbericht opstellen, clippings verzamelen, interviews regelen, social media implementeren en monitoren. Het zijn allemaal dagelijkse taken van een pr-bureau. Diezelfde klussen staan eveneens op de planning van een woordvoerder van een politieke partij.

Een pr-bureau zet zich in om het product of de dienst van de klant op een positieve manier in de media krijgen. Het doel is de ‘brand awareness’ te verhogen en uiteindelijk meer sales te genereren. Het objectief van de woordvoerder van een politieke partij is om de standpunten op een positieve manier in de pers krijgen en uiteindelijk kiezers voor zich winnen. Ook de doelstellingen zijn in de basis gelijk.

De verschillen
Als pr-medewerker stel je aan de hand van een briefing een pr-plan op voor een nader te bepalen periode en doel. Het pr-plan is gericht op lanceringen van diensten of producten. Dit plan, door beide partijen goedgekeurd, wordt strikt gevolgd. Behalve als de actualiteit improvisatie vereist. Het gaat dan om maatschappelijke of zakelijke ontwikkelingen. Voor de politieke woordvoerder liggen er enkele communicatiemomenten vast, maar verder leeft hij meestalvolgens de waan van de dag. Een politicus van zijn eigen of van een andere partij poneert een stelling of mening en daar moet direct een antwoord op geformuleerd worden. Zelfs als dit op zondagochtend om zeven uur gebeurt. Ik draai me dan nog eens om.

Het is laat op de avond. De woordvoerder krijgt telefoon van de voorzitter van de politieke partij dat een belangrijk akkoord is goedgekeurd. Een persbericht hierover mag de woordvoerder naar de media sturen. De volgende ochtend brengen veel kranten, off- en online, dit nieuws. Als deze media weten dat er zulk groot nieuws komt, zijn ze bereid om te wachten voor druk. De onderwerpen waarover een pr-medewerker moet communiceren, liggen doorgaans langer vast. Tenzij er sprake is van acute ontwikkelingen in de organisatie, werkt een pr-medewerker volgens de planning.

Als pr-medewerker onderhoud je de persrelaties voor verschillende klanten. Tussendoor probeer je een netwerk op te bouwen en andere bedrijven warm te maken voor je pr-expertise. De woordvoerder heeft maar één 'klant', zijn eigen organisatie.

Omdraaien
Wisselen van baan zou een behoorlijke aanpassing vergen in de manier van werken. Werken voor een politieke partij vereist veel meer improvisatievermogen. Dat moet je liggen. En als dat zo is, is het voor een communicatieadviseur een hele spannende omgeving om in te werken. Wil ik graag ruilen? Neen. Pr is mijn natuurlijke biotoop. En ik vind het fijn om mij elke zondagochtend nog eens om te draaien.

Evi

Geen opmerkingen: