Tuigdorp, caviapolitie en stoeproken

Tuigdorp is de winnaar in de jaarlijkse verkiezing van Woord van het Jaar 2011, georganiseerd door woordenboekuitgever Van Dale. Zo’n zestienduizend mensen deden aan de verkiezing mee. Iets minder dan de helft (43 procent) koos voor tuigdorp. Volgens Van Dale is dit een ‘afgelegen locatie die is ingericht als woonoord voor veelplegers e.d., m.n. zo’n locatie met asowoningen.’

De term is te danken aan PVV-leider Wilders die het woord voor het eerste gebruikte. Ook de nummer twee op de eindlijst – caviapolitie – is te danken aan de politiek. PVV-kamerlid Graus nam het initiatief voor een speciale dierenpolitie. Vooral in de politiewereld was er twijfel over dit plan. Oud-korpschef Bernard Welten van Amsterdam kwam met de term caviapolitie, die uitstekend aangaf hoe serieus hij het initiatief nam. Occupyer eindigde dit jaar bij Van Dale als derde.

Belgische stoeprokers
De uitgeverij organiseert eenzelfde verkiezing in België. Bij de zuiderburen kreeg het woord stoeproken de meeste stemmen. Sinds het rookverbod op kantoren en in de horeca is het een vertrouwd gezicht: groepjes rokers die noodgedwongen buiten op de stoep een sigaret of sigaar roken. Op de tweede plaats in België staat frietrevolutie. Dit woord staat voor het protest in België tegen de langste kabinetsformatie ooit. Heen- en weerkind eindigde in België als derde. Dit is een kind dat in een vechtscheiding heen en weer getrokken wordt tussen de ouders.

Wat opvalt in beide verkiezingen is dat de politiek een stevige invloed heeft op taalvernieuwing. Dit ondanks de enorme opkomst van sociale media als Twitter en Facebook die ook een eigen vocabulaire hebben. Zo moet ik steeds vaker iets ‘liken’.

Politieke invloed
Ontvrienden was weliswaar Woord van het Jaar 2009 bij Van Dale, maar in 2010 kwam de politiek sterk terug met gedoogregering. De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat ‘twittereren’ in 2009 volgens een andere verkiezing (die van het genootschap Onze Taal) Woord van het Jaar was. Maar dit jaar kozen de leden van Onze Taal voor ‘weigerambtenaar’. En dan zijn we toch weer terug bij de politiek.

Klaas

Geen opmerkingen: