Ziekenhuispatiënt slikt vijftig theelepeltjes in

Het Nationale Zorg Jaarprijs-gala vond op 1 november 2011 plaats in hotel de Heerlickheijd van Ermelo. Op deze bijzondere bijeenkomst zijn medische instellingen en professionals in het zonnetje gezet die een bijzondere zorgprestatie hebben geleverd in 2011. Een prachtige avond, met zeer blije prijswinnaars in verschillende categorieën. Wij verzorgden de pr voor het gala, ons zusterbureau Eventive zette organisatorisch een perfect evenement neer. Ria Bremer praatte de avond enthousiast aan elkaar.

De Nationale Zorg Jaarprijs (NZJ) is een nieuw kennisplatform voor de zorgsector. Dit initiatief stelt zich ten doel een positieve bijdrage te leveren aan het imago van de zorgsector voor zowel consumenten als (potentiële) werknemers.

Opvallende winnaar
Vier verschillende zorginstellingen vielen op deze avond in de prijzen. De opvallende winnaar in de categorie ‘Leukste ziekenhuis om bij te werken’ is het Justitieel Medisch Centrum (JMC) in Den Haag. Een unieke omgeving om in te werken. Enerzijds door de samenwerking tussen verpleging en bewaking. Anderzijds door de omgang met gedetineerde patiënten. Dit vereist andere vaardigheden en medische zorg dan in reguliere instellingen. Zo kan het zijn dat op het ene moment een gedetineerde – echt waar – vijftig (!) theelepeltjes doorslikt om in het JMC terecht te komen en even later een andere patiënt bevalt van een kind. En wat te denken van patiënten als de verdachten van het Joegoslavië-tribunaal en het Internationaal Strafhof? Zij krijgen hier hun medische zorg. Het JMC is het enige justitieel medisch centrum in Nederland, een opvallende winnaar.

Andere interessante winnaars van Nationale Zorg Jaarprijzen zijn: ParkinsonNet (Meest bijzondere parelproject), Diaconessenhuis Meppel, afdeling Cardiologie (Topvakgroep) en het St. Franciscus Gasthuis Rotterdam (Top Ziekenhuis overall). Van de winnaars is tijdens het NZJ-gala een videoverslag getoond.

Geslaagde avond
Het was een geslaagde avond. Veel mensen in de gezondheidszorg zijn blij met dit NZJ-initiatief, omdat het de positieve kanten toont van de gezondheidszorg. Volgens zorgprofessionals gaat het in de media nog te vaak over een tekort aan personeel, te hoge kosten en salarissen van specialisten en medische schandalen. En dat terwijl de sector als werkgever een belangrijke economische motor en een broedplaats van medische en technische innovaties is. Niet voor niets pleiten Roger van Boxtel en Willem Vermeend in hun boek ‘Uitdagingen voor een gezonde zorg’ om de gezondheidszorg niet meer primair als een kostenpost te beschouwen, maar meer als een belangrijke economische sector. Een opmerking waar de NZJ volledig achter staat.

Op 30 oktober 2012 is het volgende NZJ-gala. Ook dit zal weer een positief evenement zijn, met een enthousiast publiek en nog meer bijzondere zorgprojecten om in het zonnetje te zetten. LVTPR en Eventive leveren hieraan weer graag een bijdrage.

Nienke

Geen opmerkingen: