Event Driven Marketing of Event Driven PR?

Vorige week was ik op een bijzonder interessante bijeenkomst van het VMC. De presentatie over Event Driven Marketing werd verzorgd door Egbert Jan van Bel. Het heeft me bijzonder aan het denken gezet. Zonder afbreuk te doen aan de uitgebreide presentatie van Egbert Jan een beknopte samenvatting: EVD komt er globaal op neer dat marketeers allerlei gebeurtenissen (events) in het leven van iemand in kaart brengen en daarop inhaken. Op die manier communiceer je als bedrijf op het moment dat er een behoefte is en overlaad je niemand met nonsens. Een beetje Utopia want volledig inzicht is er waarschijnlijk nooit, maar desalniettemin een mooi vooruitzicht! Voorlopig geen aanbiedingen meer in mijn brievenbus voor een hypotheek, rijbewijs of abonnement op de Donald Duck.

Ik zit er aan te denken hoe het zich doorvertaalt naar de activiteiten van een PR-bureau. Als er Event Driven Marketing is, is er dan ook Event Driven PR? Volgens mij kun je hier wel degelijk van spreken als je kijkt naar mediarelaties. We weten welke journalisten over welke topics schrijven, en van velen weten we wat er de komende maanden op hun agenda staat. Maar dat staat los van ‘events’ in hun persoonlijke leven.

Anderzijds... In de media hebben we misschien niet zozeer met events in het persoonlijke leven van journalisten te maken, maar we kijken wel steeds naar algemene events door het jaar heen. En die zijn heel divers! Beurzen, themanummers en politieke agenda’s maar ook seizoenen en nationale feestdagen bepalen regelmatig de onderwerpen voor media waar bedrijven op in kunnen haken. En zo ontstaat de dialoog tussen een PR en media en kijken beide waar de toegevoegde waarde op een specifiek moment voor elkaar ligt.

Net als bij je marketingplan waarbij je events in kaart brengt en op het juiste moment in haakt op een behoefte is het ook bij PR essentieel om een PR-plan te hebben. Wat zijn de doelstellingen van dit jaar, hoe kunnen we die realiseren, welke middelen hebben we daarbij nodig et cetera. Daarbij kun je vervolgens kijken of de bovenstaande ‘media’events erin passen of niet. Want de grootste valkuil is om je in de waan van de dag te laten regeren door events die weliswaar publiciteit opleveren, maar misschien niet passen in de onderwerpen die je met elkaar hebt afgesproken.

De waarde van een propositie is nu eenmaal het grootste als je op het juiste moment het juiste voorstel ontvangt. En dat geldt zowel voor EDM als ED PR!

Stella

Geen opmerkingen: