Van masterclass tot masterpiece

Jacqueline Cramer, Directeur USI en Hoogleraar Duurzaam Innoveren
Als je directeur Warmte & Koude van Eneco, Herman Exalto, meerekent, waren er op de Eneco Masterclass 2012 maar liefst twaalf sprekers. De Masterclass vond begin februari plaats in museum Boijmans van Beuningen. Een uniek evenement en een ongekende bundeling van kennis over duurzame energie. Een eer om er te mogen rondlopen.

Eneco vroeg LVTPR om verslag te doen van de Masterclass. Maar hoe vang je de uiteenlopende visies van twaalf mensen over duurzame energie in een gestructureerd en overzichtelijk document? Zeker als negen presentaties gepland zijn in drie gelijktijdige parallelsessies?

LVTPR ging met drie man/vrouw sterk naar het Eneco-evenement. Ieder kreeg een eigen serie parallelsessies en schreef urenlang met de sprekers mee. Daarna haalden we op kantoor de highlights uit onze aantekeningen en zetten ze onder elkaar. Een document van zo’n zesduizend woorden. Uit deze informatielawine distilleerden we drie hoofdthema’s: duurzame energie en de toekomst, de rol van de overheid en op weg naar een betere ketensamenwerking. Per thema hebben we de visies, onderbouwende cijfers en verhalen van de sprekers bij elkaar gebracht, geordend en herschreven tot een lopend verhaal van iets meer dan drieduizend woorden.

Het produceren van zo’n lange en complexe tekst op basis van veel informatie is voor de helft projectmanagement en voor de helft schrijven. En het resultaat mag er wezen. Bekijk de whitepaper die LVTPR over de Eneco Masterclass 2012 maakte.

Ben

Geen opmerkingen: