Privé / professioneel; de juiste balans of joúw balans?

Het is een terugkerende discussie: de scheiding en balans tussen privé en zakelijk binnen sociale media. Deze discussie had misschien wel zijn hoogtepunt rond de introductie van Whoopaa, een social media-tool die deze scheiding heeft doorgevoerd in haar dienst. Veel mensen roepen dat deze scheiding in social media niet gewenst of zelfs niet meer aanwezig is. Daarom wil ik graag in deze blogpost een lans breken voor hen, die wél behoefte hebben aan onderscheid tussen privé en zakelijk communiceren.


Ik voel me prettig in het grijze gebied tussen privé en zakelijk. Het is altijd leuk als ik bij zakelijke relaties aanschuif en zij weten wat mij in het dagelijks leven bezighoudt. Het zorgt voor onverwachte gesprekken of gedeelde interesses. Andersom werkt het ook: regelmatig zijn mijn persoonlijke contacten ook zakelijk geïnteresseerd, omdat zij ook dit gedeelte van mijn leven meekrijgen. Mijn beleving is dat ik zowel privé als zakelijk dezelfde persoon ben. Dus zo ook in de sociale media.

Wat je helaas (te) vaak ziet gebeuren in de (social) media consultancy, is dat de zogenaamde social media-goeroes hun eigen behoeftes, workflow en persoonlijke voorkeuren reflecteren op anderen. Dat ik persoonlijk geen moeite heb mijn privéleven (deels) te tonen, betekent niet automatisch dat anderen hier geen moeite mee (mogen) hebben. Dus als mensen aangeven dat ze worstelen met het delen van hun persoonlijke leven, zou ik kunnen vertellen dat dit nou eenmaal ‘het nieuwe werken’ is. Waarschijnlijk heeft dit echter een averechts effect. En werpt het juist een drempel op voor deze mensen.

Uiteraard zijn transparantie, authenticiteit en persoonlijkheid sleutelwoorden in sociale media. Wat mij betreft zijn het echter slechts de kaders. Mensen bepalen zelf hoe ze binnen deze kaders hier invulling aan geven. Het is dan ook niet vreemd om te zien dat de vele ‘do’s en don’ts’ over hoe je in sociale media moet acteren als paddenstoelen uit de bloggende grond schieten. Dit soort ‘regeltjes’ gaan echter lang niet voor iedereen op. Ze kunnen mensen voor wie deze ‘regeltjes’ niet zo vanzelfsprekend zijn, zelfs afschrikken. Het mooie van sociale media is dat iedereen zelf bepaalt hoe, wat, wanneer, waarom en met wie hij of zij actief is. Uiteraard werkt het één beter dan het ander, maar dat leer je vaak gaandeweg. Daarbij kom je er bovendien al snel achter dat de lijn tussen privé en zakelijk helemaal niet zo dik is als hij misschien lijkt. Het grijze gebied mag en moet iedereen zelf verkennen, in kaart brengen en afbakenen. Mijn advies: begin, luister, lees, ontdek, probeer uit, juich, stoot je teen, herstel, leer, stel bij en ga vrolijk verder.

En dat alles op een manier waar jij je goed bij voelt!

www.lvtpr.com/joost

Geen opmerkingen: