Concrete PR

Freud vroeg zich af: ‘Wass will das Weib?’ Het magazine Communicatie vroeg zich af ‘Wat wil de klant?’ Wat zoekt een bedrijf in een PR-bureau? Het bureau moet een verlengstuk zijn van de commerciële organisatie, meerwaarde bieden etc. Waar komt dit eigenlijk concreet op neer? Communicatie presenteerde in de laatste editie een aantal voorwaarden waaraan een goed bureau moet voldoen. Het moet complexe onderwerpen in heldere boodschappen kunnen omzetten. Dit kan veel publicaties opleveren, maar dat is niet de maatstaf. De boodschap moet namelijk de doelgroep niet alleen bereiken, maar ook raken. Als gesprekspartner zoeken organisaties PR-professionals die hen niet naar de mond praten, maar zelf vernieuwend en proactief handelen. Door bijvoorbeeld nieuwe trends te signaleren en creatieve bijpassende acties te bedenken. Mediacontacten zijn eveneens belangrijk in de PR. Dit gaat echter verder dan een telefoonnummer en e-mailadres. Bureaus kunnen persberichten effectiever uitsturen wanneer ze de journalisten persoonlijk kennen en weten wat hen interesseert. ‘Last but not least’ noemt Communicatie de persoonlijke klik. De medewerkers maken nu eenmaal het bureau. Wanneer klant en bureau niet op dezelfde golflengte zitten, is het erg lastig communiceren.

Uiteindelijk rijst de vraag: voldoen wij zelf eigenlijk aan deze voorwaarden? Ondanks dat onze speerpunten in de lijst goed vertegenwoordigd zijn, is het aan onze klanten om daarover te oordelen…

Geen opmerkingen: