Jaarverslag: omvang versus transparantie

Aangescherpte regelgeving voor financiële verslaglegging en gedetailleerde regels voor corporate governance leiden tot steeds uitgebreidere jaarverslagen. Daarom kiezen steeds meer organisaties voor de publicatie van een financieel jaarverslag én een jaaroverzicht.
Die ontwikkeling bestond al op het gebied van milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast heldere informatievoorziening is dit milieuverslag ook een effectieve manier om in de media een positief beeld van een bedrijf te scheppen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

De regelgeving op zich leidt niet per definitie tot meer pagina’s. In de VS moeten beursgenoteerde bedrijven van de beurswaakhond in ieder geval een zogenaamd 10K-document maken. Hierin presenteert een bedrijf de essentiële gegevens volgens een vast schema. Europese bedrijven die aan Amerikaanse beurzen zijn genoteerd, moeten een 20-R-document opstellen. Een aantal bedrijven houdt het daarbij. En hoewel deze kerncijfers een goed beeld van de bedrijfsresultaten geven, zijn de analysemogelijkheden summier. Veel ondernemingen, bijvoorbeeld Shell, kiezen er daarom toch voor naast deze korte versie een ‘echt’ jaaroverzicht te maken. Dit biedt namelijk ruime mogelijkheden om meer dan de prestaties in het afgelopen jaar te bespreken. Bedrijven kunnen eenvoudig hun langetermijnvisie en -strategie onder de aandacht brengen van een breed publiek. Bovendien zijn de huidige jaarverslagen eenvoudig digitaal te verrijken met beeld en geluid. Wat dat betreft is het duidelijk dat extra regelgeving bepaald niet leidt tot verschraling voor het medium jaarverslag.

LVT Editorial Services schreef onlangs het jaarverslag van IT-dienstverlener Centric.

Geen opmerkingen: