De ‘nieuwe objectiviteit’

Op 25 oktober was LVT PR aanwezig bij een goeroebijeenkomst die werd georganiseerd door opleidingsinstituut SRM. Betteke van Ruler, Hoogleraar Communicatie en Organisatie aan de Universiteit van Amsterdam en Hendrik Jan Schoo, oud-hoofdredacteur van Elsevier en voormalig lid hoofdredactie van de Volkskrant gingen in op de relatie tussen communicatieprofessionals en de media. Een korte samenvatting…

Communicatieprofessionals blijken minachting te hebben voor de media en journalisten zien hen op hun beurt liever verdwijnen. De media dienen vaak beter buiten de deur gehouden te worden en enkel die boodschappen die goed zijn voor de organisatie kunnen naar buiten gebracht worden. Grote organisaties steunen de PR- en communicatieprofessionals hierbij. Zij krijgen steeds meer de 'gatekeeper'-functie tussen binnen en buiten.

Maar is dit eigenlijk wel zo?

Beide beroepsgroepen zijn veroordeeld tot elkaar, beide willen hebben wat de ander heeft. Beter gezegd: de media en de professionals verkeren in een spanningsveld waarbij ze hoe dan ook met elkaar door de zelfde deur moeten.

Of zal dit binnenkort anders zijn?

Toch lijkt de grens tussen communicatieprofessional en de media te vervagen. De communicatieprofessional zal de media, met alle moderne communicatiemiddelen die tegenwoordig tot zijn beschikking staan, steeds meer willen en ook kunnen passeren en daardoor een soort 'pseudo-journalist' worden om zijn doelgroepen direct te bereiken. De oplages en de invloed van ‘oude media’ nemen steeds verder af en stukje bij beetje ontstaat een nieuw medialandschap met een grotere rol voor de communicatieprofessional.....

Dennis

Geen opmerkingen: