Weer een goed rapport

Het rapportenseizoen is weer begonnen. Mijn dochters kwamen thuis met prima rapporten en ook LVT heeft een goed rapport gekregen. In ons geval kwam dat van The Holmes Report. Zij onderzoeken jaarlijks de PR-wereld. Leuk om te lezen wat ze (en vooral onze klanten) over ons te melden hebben. Hoewel de cijfers alweer een beetje achterhaald zijn. Want we hebben de laatste maanden grote stappen gezet in de consumenten-markt. Niet altijd voor de buitenwereld zichtbaar, maar dat hoort ook wel een beetje bij de wereld van de PR...

Cas

Geen opmerkingen: