Hokjesgeest

Ons vakgebied is slecht afgebakend. Zelf noemen we ons een adviesbureau voor PR en communicatie. Maar we schuwen de uitvoering ook niet. Sterker nog, voor een meer marketinggerichte campagne draaien we onze hand ook niet om. Meestal zit er wel een perscomponent in, maar het zwaartepunt kan ook bij een evenement of een mailing liggen. Dat die scheidslijnen vaag zijn, geeft ook niet. Het is een gevolg van de continue ontwikkeling van ons vakgebied.

Wat het wel jammer maakt, is dat het verwarring in de hand werkt. Dat bleek ook toen ik recent als externe deskundige optrad bij examens van de opleiding Communicatiemanagement aan de Hogeschool Utrecht. Want wat moet de communicatiemanager van morgen kunnen? De ene student werd gevraagd een compleet winkelconcept te bedenken, de ander om de markt te verkennen voor een nieuw product. De derde kreeg de opdracht een personeelsblad te maken, met het dringende verzoek niet verder na te denken over de vraag of dat nou de beste oplossing was voor het gesignaleerde communicatieprobleem. Niet echt opdrachten die aansluiten bij wat er straks van communicatiemanagers wordt verwacht. Straks moeten ze crossmediaal en crossdisciplinair denken, maar wel binnen het communicatievak. En daar kwamen ze alle drie niet meer aan toe. Twee van de drie studenten konden in een adviesverslag eigenlijk de communicatiecomponent niet passend meer invullen. Ze kozen voor heel traditionele en zeer kleinschalige middelen om toch echt het grote publiek te bereiken. Of gaven geen aandacht aan nieuwe media, terwijl een van de belangrijkste doelgroepen nu net jongeren waren. Maar ook PR kwam er binnen de middelenkeuze bekaaid vanaf. En dat viel mij natuurlijk het meest op. Jammer, want juist op het snijvlak van al die verschillende disciplines binnen het communicatievak, gebeuren de spannendste dingen.

Het vak biedt zoveel ruimte en invalshoeken dat je er heel creatief mee om kunt gaan. Die vrijheid heeft de communicatieprofessional nodig; en dat begint al in de opleiding. Dus als het bedrijfsleven en de opleidingen beter aan elkaar kenbaar maken wat ze van elkaar verwachten, kunnen we samen het vak verder helpen. Gewoon een kwestie van beter communiceren!

Cas

Geen opmerkingen: