Kunnen jullie ons ook helpen met…?

Een veelgebruikte definitie van public relations (PR) is het bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Dat gaat veel verder dan mediarelaties! Om specifieke doelgroepen te bereiken, communiceren bedrijven via verschillende kanalen. Idealiter ondersteunen PR- en marketingactiviteiten elkaar om zo het beste effect te bereiken. Daarbij is een consistente boodschap cruciaal. Dat is te realiseren door de teksten voor verschillende communicatiekanalen door één partij te laten verzorgen. LVT Editorial Services (LVT ES) doet dat voor LVT PR en zijn klanten.

Een sprekend voorbeeld van deze totaalaanpak is de FIFA-campagne voor Avaya. LVT PR regelde hiervoor de perslobby voor interviews en artikelen, en het relatie-evenement. Alle persberichten, direct mails en de WK-brochure kwamen van LVT ES. Dat bovendien de tekst voor de radiocommercial op BNR maakte. Inmiddels heeft T-Systems onze copywriters ook gevonden om nieuwe medewerkers te werven. Het resultaat staat langs de A2!

Geen opmerkingen: