PR voorbij intuïtie

Intuïtie is een belangrijke graadmeter voor de waardebepaling van PR. Dit is een belangrijke conclusie van een rapport van een van onze Engelse partnerbureaus. In interviews met veertien CEO’s van internationale ondernemingen en organisaties was de kernvraag: hoe schatten C-level managers de waarde van PR in? De CEO’s werken bij grote bedrijven als Sainsbury, Hilton en Thomas Cook, maar ook Oxfam was vertegenwoordigd.

De geïnterviewden zijn het er vrijwel allemaal over eens dat de waarde van PR lastig meetbaar is. Ondanks dat zijn de meeste CEO’s er wel van overtuigd dat PR bedrijfskritisch is. Investeringen in PR leveren in hun ogen een constructieve bijdrage aan de reputatie van een bedrijf en beïnvloeden de zakelijke en organisatorische prestaties. Toch zien de ondervraagden geen heil in metingen op basis van een keiharde Return on Investment. De genoemde redenen zijn dat de PR-inspanningen gericht zijn op een langere periode en het belang van de herhaling van specifieke boodschappen. Maar ook de zogenaamde ‘damage control’ na calamiteiten is nauwelijks te kwantificeren.

De cruciale rol van intuïtie bij de waardering van PR is echter geen reden om het vak ook puur op gevoel te benaderen. Het is zaak dat PR-adviseurs zich niet alleen laten zien bij calamiteiten om de schade beperkt te houden. Een effectieve strategie gaat aanzienlijk verder. PR moet gebaseerd zijn op diepgaande kennis van de markt, een bedrijf en zijn activiteiten. Dat vereist voortdurende interactie met de organisatie en het management. Op die manier kan een PR-adviseur optreden als radar van een organisatie en zonodig advocaat van de duivel spelen. Hoewel niet altijd meetbaar moeten niet alleen de effecten inzichtelijk zijn, maar ook de aanpak. Pas dan hoeft een CEO niet meer uitsluitend op zijn of haar intuïtie te vertrouwen.

Petrick

Geen opmerkingen: